Óvodai jelentkezés

2020. január 09.

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó, óvodai jelentkezési lap,

2020. január 15. után lesz itt elérhető honlapunkon.

Itt elérhető a friss óvodai jelentkezési lap

Az óvodai jelentkezési lap az óvodában is elkérhető, illetve otthon is kinyomtatható, két oldalas dokumentum.

Óvodánkban nincs az érdeklődő családok számára szervezett nyílt nap, hiszen nem sok szabad férő helyünk van, de minden érdeklődőt szeretettel várunk az alábbi, kizárólagosan megjelölt időpontban, hogy szétnézzen óvodánkban, fel tegye kérdéseit. (Óvodai nyílt napjainkra a már jogviszonyban álló óvodások szüleit várjuk március-áprilisban,  a júniusi nyílt napunkra és játszó délelőttünkre azokat az új ovisokat várjuk, akik már beiratkoztak.)

 

Kérjük, hogy a kitöltött, mindkét szülő által aláírt,

jelentkezési lapot kizárólag,

2020. január 28 (kedd) és január 31. (péntek), 11-16 óra közötti időszakban adják le az óvodában személyesen,

Erdődi Attiláné óvodai intézményegység-vezetőnél.

 

Az óvodai felvétel nem a jelentkezési sorrend alapján történik.

Az óvodai felvételről (vagy az esetleges elutasításról) írásban értesítjük a kedves szülőket, előreláthatólag 2020. március végéig.

 

Az óvodai beiratkozásra 2020. április 20. és május 20. között kerül sor, a fenntartó aktuális közleménye alapján. Amelyet itt, a honlapon teszünk közzé, valamint a helyben szokásos módon, a hirdetményeknél függesztünk ki, a beiratkozás dátuma előtt 30 nappal.

 

 Intézményünk világnézetileg elkötelezett, óvodánk fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az óvodánkban elsősorban a Hit Gyülekezetéhez tartozó családok gyermekeit fogadjuk, csak az üresen maradt férőhelyekre tudunk más felekezethez tartozó, vagy világnézetileg nem elkötelezett családok gyermekeit fogadni. Az óvodánkban a keresztény érték-orientált, erkölcsi és közösségi nevelésre tesszük a hangsúlyt. Az óvodai jogviszony létre jötte után a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott magatartásbeli, hitéleti és szellemi -erkölcsi előírások érvényesek az óvodásokra, és szüleikre is. Az óvodánk az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével, az óvodás gyermek gondviselőivel megállapodást köt. A megállapodás elfogadása, feltétele az óvodai jogviszony létesítésének.  

Alapdokumentumaink a honlapon elérhetőek. (Pedagógiai Program, Közzétételi lista, Házirend, Szervezeti és Működési szabályzat)

 

Köszönjük az együttműködést, szeretettel várjuk a jelentkezőket:

 

Erdődi Attiláné

óvodai intézményegység-vezető

 

Debrecen, 2020.01.09.

 Itt is elérhető a friss óvodai jelentkezési lap