Általános iskola 1. évfolyamára jelentkezés

2018. január 09.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet.

1. évfolyamra jelentkezés

Jelentkezés az általános iskola 2018. szeptemberében induló 1. évfolyamára

A jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. január 26.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet.

A felvételi döntésről kiértesítjük a kedves szülőket.

Az intézmény fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény. Az iskola tanulóira a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban magatartásbeli, hitéleti és szellemi -erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Az iskola az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével a tanulókkal és a gondviselőkkel szerződést köt. A szerződés elfogadása feltétele a tanulói jogviszony létesítésének.  

A jelentkezési lap ide kattintva elérhető