Küldetésnyilatkozat

  „Bölcsesség, tudomány, természetes képzettség valamint időtálló erkölcsi értékek: ezek azok az alapelvek, amelyeket nagyon fontosnak tartunk, hogy az oktatási intézményünkben középpontba kerüljenek s az oktatási-nevelési munkában integráltan megjelenjenek." Németh Sándor

Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének ünnepi beszéde iskolánk első évnyitóján, 2003. szeptember 3-án: (írott változat)

„Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a debreceni Hit Parkban az elismerésemet és a köszönetemet, gratulációmat fejezhetem ki, és egyben vezető társaimét, hogy a Huszár Gál Gimnáziumot és Általános Iskolát megalapítottátok. Köszönöm Debrecen városának, Önkormányzatának, Polgármesterének, hogy az iskola megalapítását támogatták, és lehetővé tették, hogy elkezdődjön ennek az iskolának a pályafutása, mellyel kapcsolatosan az a reménységem, hogy sokáig fog fennállni, fejlődni és növekedni és nagyon-nagyon sikeres ifjakat illetve hölgyeket fog kibocsátani az életbe.

Ezt az iskolát olyan egyház alapította, amely számára a látható világban a legfontosabb érték az ember, akivel kapcsolatosan Pál apostol azt mondta, hogy a földön a legfontosabb feladata az, hogy Istent keresse. Az oktatási intézményeinkben ezt a két rendkívül fontos szempontot igyekszünk integrálni és realizálni, nevelésben tanításban egyaránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hívő emberek, akik elsősorban a természetfeletti transzcendentális boldogság keresésére és annak a megvalósítására koncentrálnak, ne feledkezzenek el arról, hogy nem mindegy: a földi pályafutásuk során milyen szinten valósítják meg egzisztenciális boldogságukat. Az oktatási intézmények nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy megadják a fiataloknak azt, hogy előnyös, kedvező helyzetből kezdjék el a küzdelmet a boldogságért.

Hiszem azt, hogy a Huszár Gál Gimnáziumban és Általános Iskolában olyan összeszedett és erkölcsileg stabil tanárok fogják oktatni a gyermekeket, akik nem elégszenek meg csupán azzal, hogy a világban való sikeres forgolódáshoz nyújtsanak alapismereteket és tudást, hanem más fontos, például szellemi- erkölcsi értékeknek és alapoknak a képviseletét is rendkívül fontos feladatuknak tekintik. Számunkra az ideális iskola az, amelyben a természetes életre, földi egzisztenciális pályafutásra is kiválóan magas szinten felkészítik az embereket, de emellett időtálló erkölcsi, szellemi alapokat is adnak a fiataloknak, ezen belül a fiatalokat nyitottá teszik a természetfeletti bölcsességre, tudományra, amely lehetővé teszi azt, hogy az ember a Teremtőjével közvetlen személyes közösségbe kerüljön, illetve ezt a közösséget élete során fenntartsa. Bölcsesség, tudomány, természetes képzettség valamint időtálló erkölcsi értékek: ezek tehát azok az alapelvek, amiket nagyon fontosnak tartunk, hogy az oktatási intézményekben megvalósuljanak s az oktatási-nevelési munkában integráltan megjelenjenek.

Huszár Gál nevének a kiválasztása is üzenet értékű, az iskola neoprotestáns jellegét határozza meg, vagyis azt, hogy ez az iskola vállalja a protestáns normákat, értékeket, hagyományokat, ugyanakkor ezek mellé helyezi azokat az értékeket is, amelyeket a XX. században a különböző teljes-evangéliumi keresztény reformmozgalmak újra felfedeztek.

Kívánom azt, hogy az iskola amellett, hogy kiváló szakmai munkát végez, a klasszikus egyetemes és helyi protestáns hagyományok mellett az új neoprotestáns értékeket is meg tudja jeleníteni a munkájában. Olyan emberek kerüljenek ki innen az életbe, akik nem a körülményeiknek elszenvedői, hanem aktív alakítói és szilárd erkölcsi, szellemi alapokon állva hazájuknak, városuknak, családjuknak áldásforrásai lesznek.

Ezt kívánom a személyem és a Hit Gyülekezetének a nevében, hogy ezeket a rendkívül fontos oktatási és egyben erkölcsi, szellemi célokat tudja ez az iskola megvalósítani, tudjon növekedni, fejlődni és Debrecen városának a protestáns értékeihez hozzá tudjon járulni. Egyházunk budapesti intézménye, a Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium példájával szeretnélek benneteket bátorítani. Néhány száz fővel indult és ma ezer tanulója van. Egyházunkon kívülről is nagyon sokan felvételiznek ma már az iskolába és jól érzik magukat, és általában, akik elvégezték a gimnáziumunkat, döntő többségükben bekerültek az egyetemekre, főiskolákra. Kívánom, hogy a Huszár Gál Gimnázium és Általános Iskola kezdje el a menetelést ezzel a mai nappal a siker felé, az eredményes munka felé. Ehhez kívánom Istennek a gazdag áldását a tanárokra, diákokra, a kedves szülőkre és mindazokra, akik ennek az iskolának a megalapítását és fenntartását támogatták, illetve támogatni fogják. Isten áldja meg Debrecent, a város vezetőit. Sok sikert!”