Fenntartónk

A Hit Gyülekezete keresztény egyház, amely a 2000 éves egyetemes egyház részének tekinti magát, gyökereit és szellemi folytonosságát Jézus és az apostolok tanításáig vezeti vissza, mivel legalapvetőbb dokumentumának az Újszövetséget és a teljes keresztény Bibliát mint Isten szavát ismeri el. A gyülekezet elfogadja és vallja az Apostoli, illetve Niceai-Konstantinápolyi Hitvallást ("Hiszekegy"), a korai kereszténység és a reformáció, valamint más, a kereszténységet előbbre vivő megújulási mozgalmak eredményeit és szellemi-erkölcsi értékeit. Napjainkban ez a megújulási folyamat világszerte új lendületet kapott, amely egyaránt érinti a hagyományos keresztény felekezeteket és a századunkban létrejött pünkösdi és karizmatikus egyházakat.   

Fenntartónk_ bejárat

Mivel a 20. században, a 2. világháború előtt és után egyaránt többször is mélyen sérült a lelkiismereti és vallásszabadság Magyarország tekintélyelvű, illetve diktatorikus rendszereinek egyházpolitikájában, a Hit Gyülekezete alapítói úgy látták helyesnek, hogy e körülményekre való tekintettel - fenntartva a 2000 éves egyetemes keresztény egyházzal és az 1900-ban útjára indult pünkösdi-karizmatikus mozgalommal való szellemi folytonosságot és testvéri közösséget - egy új egyházszervezetet, bibliai hiten álló evangéliumi csoportot hozzanak létre 1979-ben. Alapító lelkészét, Németh Sándort és feleségét, Németh Juditot 1980-ban szentelték fel pásztornak.

A független pünkösdi-karizmatikus közösség a pártállami években csak illegalitásban tudta az istentiszteleteit megtartani. Rendezvényeit, vezetőit a kommunista titkosszolgálat megfigyelés alatt tartotta. 1989-re a gyülekezet létszáma már elérte a 2000 főt. 1989-ben az állam a Hit Gyülekezetét az 1895. XLIII. törvénycikk alapján elismert vallásfelekezetté nyilvánította.

1998 óta az egyszázalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon. A gyülekezet istentiszteleteit rendszeresen látogató hívek száma meghaladja a 70 ezer főt.
 

Fenntartónk_ szpa

Szent Pál Akadémia

Fenntartónk_ hit park

Hit Park

Fenntartónk_ hit csarnok

Hit Csarnok


A Hit Gyülekezete az önfenntartó egyházmodell híve. Az 1%-os adófelajánlásokon és az iskoláknak járó normatívákon kívül más állami támogatást nem vesz igénybe.

Az egyháznak több mint kétszáz közössége működik szerte az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, valamint Németországban, Svájcban és az Egyesült Államokban is. A gyülekezet által kiküldött szolgálók azonban többször megfordultak már Kirgizisztánban, Kambodzsában és több afrikai országban is.

A gyülekezetek jelentős része saját tulajdonú ingatlanban rendezi istentiszteleteit, melyek közül a mintegy tízezer fő befogadására alkalmas budapesti Hit Csarnok a legnagyobb, de Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban is több mint ezer férőhelyes istentiszteleti csarnokban működnek a Hit Gyülekezete helyi közösségei.

A Hit Gyülekezete központja a közel nyolc hektáron elterülő, Budapest X. kerületi Hit Park. A parkon belül található  az elsősorban istentiszteletek tartására szolgáló Hit Csarnok, a Szent Pál Akadémia, több videó és hang stúdió, a Hetek Országos Közéleti Hetilap szerkesztősége, házasságkötő terem, egy sport létesítmény, iroda épületek, valamint egyéb, a gyülekezeti élet működtetéséhez szükséges irodák és helyiségek.

A Hit Gyülekezete Budapesten, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett és Salgótarjánban működtet oktatási, ill. népjóléti intézményeket (általános iskola, gimnázium, szakképző iskola, óvoda, bölcsőde). Az egyház államilag akkreditált teológiai főiskolája, a Szent Pál Akadémia az ország második legnagyobb létszámú teológiai intézménye.
 

Fenntartónk_ szpa2Szent Pál Akadémia Fenntartónk_ vidám vasárnap tánc2Vidám Vasárnap tánc a Hősök terén Fenntartónk_ bpg2Bornemisza Péter Gimnázium


A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását, továbbá nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, kulturális közhasznú tevékenységet folytat.

A Hit Gyülekezete a rászorulókon való segítségnyújtás céljából hozta létre karitativ-szociális szervezetét, a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatát (HISZ). HISZ ruharaktára széleskörű szolgáltatást nyújt minden hozzá forduló rászoruló számára. A raktár havi átlagban 1500-2000 kg ruhaneműt közvetít ki. Ez 100-150 főt illetve családot jelent. Főleg téli időszakban hajléktalanok, szociálisan rászorulók részére meleg, ill. hideg étel elkészítése, azaz úgynevezett teajárat, illetve "gulyáságyús" ételosztás.
 

Fenntartónk_ ahisz3A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Fenntartónk_ ahisz3_ingyen ételosztásIngyenes ételosztás Fenntartónk_ ahisz3árvízvédelemÁrvízvédelem


Az egyház közhasznúsága azonban helyreállt emberi életekben mérhetô leginkább. A Hit Gyülekezete ugyanis fennállása óta erôs, virágzó családok és sikeres polgárság megteremtésén munkálkodik. Szakmai szervezetek is elismerik kiemelkedô eredményeit a drogos fiatalok, alkoholisták, bunözô életmódot, illetve deviáns viselkedést folytató személyek társadalmi reintegrációjában.

A Hit Gyülekezete kiadóként eddig közel egymilliós példányszámban jelentetett meg könyveket ismert keresztény szerzők tollából. A közösség zenei CD-i, kazettái százezres nagyságrendben keltek el eddig.

Fenntartónk_ könyvek4