Országos kompetenciamérések

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel.

Az Országos kompetenciamérések története

A magyar közoktatás országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben indult el, és mára már Európa és a világ szakmailag és szolgáltatásaiban legkorszerűbb mérési rendszerei között tartják számon.

A 2001-es évben 5. és 9. évfolyamon indult a felmérés és ősszel zajlott, a 2002/2003-as tanévben a mérés átkerült a 6. és 10. évfolyam végére. A 6. és 10. évfolyamhoz csatlakozott 2004-ben a 8. évfolyam is, így alakult ki a mai mérési rend. Az évfolyamváltáshoz a tartalom változása is igazodott, de a felmérés mérési területei nem változtak. A kompetenciaméréshez 2006-2012. között az Országos készség- és képességmérés is csatlakozott, amely a kompetenciaméréssel egy időben a 4. évfolyamos tanulók alapkészségeinek fejlettségét vizsgálta.

Az intézményi összefoglalók megtekinthetők itt:

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2009

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2010

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2011

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2012

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2013

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2014

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2015

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2016

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2017

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2018

Kompetencia mérés-intézményi összefoglaló 2019