Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására 2022/2023.

2022. március 21.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

Az iskolai beíratásról szóló tájékoztatót az alábbi linken érhetik el:

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására