Óvodai jelentkezés

2022. január 12.

Kedves Szülők!

Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a Hit Gyülekezete által fenntartott Huszár Gál Óvoda felvételt hirdet.

A következő, 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezési lapok 2022. január 12-től 

elérhetők itt, (Felvételi menüpont / Óvodai jelentkezés almenüpont alatt)

vagy átvehetők az intézményünk portáján (4030 Debrecen, Diószegi út 21.)

JELENTKEZÉS

Kérjük, hogy a kitöltött, mindkét szülő által aláírt, jelentkezési lapot 2022. január 20 és február 20 között személyesen hozzák be az óvodai intézményegység-vezetőhöz az iskolatitkárságon egyeztetett időpontban.

(Időpont-egyeztetés: a titkárságon, Terebesi Márta  óvoda- és iskolatitkárnál lehetséges telefonon: 52/537-078)

A gyermekek felvétele nem a jelentkezés sorrendjének a függvénye.

Az óvodai felvételről (vagy az esetleges elutasításról) írásban értesítjük a kedves szülőket, előreláthatólag 2022. március  10-ig.

BEIRATKOZÁS

Azok számára, akik értesítést kapnak az óvodai felvételről, az óvodai beiratkozásra 2022. április 20 és május 20 között kerül sor, melynek pontos időpontjáról személyesen értesítünk minden érintett szülőt.

 TÁJÉKOZTATÁS

Intézményünk világnézetileg elkötelezett, óvodánk fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az óvodánkban elsősorban a Hit Gyülekezetéhez tartozó családok gyermekeit fogadjuk, csak az üresen maradt férőhelyekre tudunk más felekezethez tartozó, vagy világnézetileg nem elkötelezett családok gyermekeit fogadni. Az óvodánkban a keresztény értékorientált, erkölcsi és közösségi nevelésre tesszük a hangsúlyt. Az óvodai jogviszony létrejötte után a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott magatartásbeli, hitéleti és szellemi -erkölcsi előírások érvényesek az óvodásokra, és szüleikre is. Az óvodánk az intézmény egyházi jellegének figyelembevételével, az óvodás gyermek gondviselőivel megállapodást köt. A megállapodás elfogadása, feltétele az óvodai jogviszony létesítésének.  

Alapdokumentumaink a honlapon elérhetők, megismerhetők. (Pedagógiai Program, Közzétételi lista, Házirend, Szervezeti és Működési szabályzat)

Köszönjük az együttműködést, szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Máté József igazgató úr megbízásából,

Erdődi Attiláné

óvodai intézményegység-vezető

 

Debrecen, 2022. 01. 12.

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda