Tanévkezdés

2016. augusztus 25.
Tisztelt Szülők!

 
A 2016/2017. tanévben a tankönyvosztás és a tanévnyitó az alábbi időpontokban lesz:

Tankönyvosztás: 2016. augusztus 29., hétfő 14.00-18.00.

Tanévnyitó: 2016. augusztus 31., szerda 17 óra
 
Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. 8 óra  (Kérjük ezen a napon mindenki adja le a bizonyítványát az osztályfőnökének.)
 
A tankönyv kedvezményre nem  jogosultak a tankönyvek árát a tankönyvosztáskor tudják kifizetni (vagy legkésőbb szeptember 10-éig az iskola titkárságán).
 
A tankönyv kedvezményre jogosultak 5-12. évfolyamon csak abban az esetben tudják átvenni a tankönyveket, amennyiben a kedvezményre való jogosultság igazolása megtörtént.
 
Tankönyv kedvezményre (ingyenes tankönyv) jogosultak köre:
- Az általános iskola 1-4. évfolyamán minden tanuló ingyenes tankönyvben részesül.
- Normatív kedvezményre jogosultak köre:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Tisztelettel:

Donka Péter

igazgató