Pedagógus továbbképzések

2015. február 11. Pedagógus továbbképzések

Családpedagógiai mentor (2013. augusztus 21-23.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Környezettudatos életmódra nevelés (2013. október 21-23.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

  

A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon-és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben- az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával (2013. november 6-8.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Coaching gyakorlati módszertana közoktatási intézmények vezetői részére,- a professzionális szakmai kompetenciafejlesztés és a hatokony együttműködés érdekében (2013. november 13-15.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekben (2013. november 20-22.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Művészetoktatás-az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával (2013. november 27-29.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Interaktív tábla és interaktív asztal használata a gyakorlatban, multimédiás eszközök alkalmazásával (2013 december 4-6.) A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek (2013. december 11-13.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Intézményi önértékelés módszertana (2014. január 15-17.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

     

Pályaválasztás, pályaorientáció a közoktatásban (2014.január 22-24.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

   

Múzeumok a köznevelés szolgálatában-az élményszerű tanítás, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében, IKT valamint multimédiás használati eszközök alkalmazásával (2014 január 29-31.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszköze (2014. február 5-7.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Gyermek és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben (2014. február 12-14.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Modern módszertan komplex kísérleti kutatási minták valamint gyakorlatok bemutatása az új nemzeti alaptanterv célkitűzései alapján (2014. február 19-21.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Projektmódszer, projekt alapú oktatás (2014 március 5-7.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Személyiségfejlesztés és önismeret pedagógusoknak, a stressztűrő képesség növelése a kiégés elkerülése érdekében (2014 március 12-14.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Elsősegély nyújtási ismeretek pedagógusoknak (2014. március 25-27.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig (2014 június 18-20.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről

 

Konfliktus és stressz kezelés a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközei-mediáció alkalmazása a leki kiégés ellen (2014. június 23-25.)

A továbbképzés tematikája

Képek a továbbképzésről