Óvodai jelentkezés a 2019/2020. nevelési évre

2019. január 09. Óvodai jelentkezés a 2019/2020. nevelési évre

Kedves Szülők!

 

 

Az óvodai jelentkezési lap a 2019/2020-as nevelési évre elérhető itt.

Az óvodai jelentkezési lap az óvodában is elkérhető, illetve otthon is kinyomtatható.

 

Kérjük, hogy a kitöltött, mindkét szülő által aláírt,

jelentkezési lapot lehetőleg,

2019. január 31-ig, 11-15 óra közötti időszakban adják le az óvodában személyesen,

Erdődi Attiláné óvodai intézményegység-vezetőnél.

 

Az óvodai felvétel nem a jelentkezési sorrend alapján történik.

Az óvodai felvételről (vagy az esetleges elutasításról) írásban értesítjük a kedves szülőket, előreláthatólag 2019. március végéig.

 

Az óvodai beiratkozásra 2019. április 20 és május 20 között kerül sor, a fenntartó aktuális közleménye alapján. Amelyet itt, a honlapon teszünk közzé, valamint a helyben szokásos módon, a hirdetményeknél függesztünk ki, a beiratkozás dátuma előtt 30 nappal.

 

 Intézményünk világnézetileg elkötelezett, óvodánk fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az óvodánkban elsősorban a Hit Gyülekezetéhez tartozó családok gyermekeit fogadjuk, csak az üresen maradt férőhelyekre tudunk más felekezethez tartozó, vagy világnézetileg nem elkötelezett családok gyermekeit fogadni. Az óvodánkban a keresztény értékorientált, erkölcsi és közösségi nevelésre tesszük a hangsúlyt. Az óvodai jogviszony létre jötte után a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott magatartásbeli, hitéleti és szellemi -erkölcsi előírások érvényesek az óvodásokra, és szüleikre is. Az óvodánk az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével, az óvodás gyermek gondviselőivel megállapodást köt. A megállapodás elfogadása, feltétele az óvodai jogviszony létesítésének.  

Alapdokumentumaink a honlapon elérhetőek. (Pedagógiai Program, Közzétételi lista, Házirend, Szervezeti és Működési szabályzat)

 

 

Köszönjük az együttműködést, szeretettel várjuk a jelentkezőket:

 

Erdődi Attiláné

óvodai intézményegység-vezető

 

Debrecen, 2019.01.09.